Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter, vijf leden die worden benoemd door de branche-organisaties in de pluimveesector (vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP, NVP, ANEVEI, NEPLUVI en COBK) en facultatief iemand die wordt geacht de belangen van de werknemers in de pluimveesector te vertegenwoordigen.
De secretaris van AVINED is q.q. adviseur van het bestuur en voorts heeft het bestuur de mogelijkheid maximaal vijf personen tot zijn adviseur te benoemen.
Het bestuur dient voorts een secretaris te benoemen die tevens als penningmeester van de stichting fungeert en formeel geen deel uit maakt van het besuur.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter:

ir A. Sneep, Breda

Plaatsvervangend voorzitter:

Vacant

Leden:

A. Butijn, Wijk en Aalburg (benoemd door COBK)
mevr. drs. H. de Haan, Albergen (benoemd door NVP)
mevr. ir. C.L. Hagen, Driebergen (benoemd door ANEVEI)
H.M. Hubers, Ysselsteyn (Lb) (benoemd door Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP)
G.J. Oplaat, Markelo (benoemd door NEPLUVI)
J.A. Gijsen, Maarssen (tevens vertegenwoordiger werknemersbelangen)

Adviseurs:

ir. B.M. Dellaert, Rotterdam
mevr. dr. ir. F.R. Leenstra, Lelystad
ing. J.T. Wolleswinkel, Renswoude

Secretaris:

J.N. Schouwenburg, Leiden

Het bestuur komt circa drie keer per jaar in vergadering bijeen.
De eerstvolgende vergadering is vastgesteld op 16 april 2020