Welkom bij de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen

.De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen is een onafhankelijke stichting die oorspronkelijk in 1936 door de directeur-generaal Landbouw van het toenmalige ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in opgericht.
Sindsdien zijn de statuten van de stichting verschillende keren gewijzigd en is een fusie doorgevoerd met de Stichting Fonds Belangen Pluimveegezondheidszorg. Na die fusie was de stichting nauw gerelateerd aan het toenmalige Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE).
Door de opheffing van het PPE was een nieuwe wijziging van de statuten noodzxakelijk. Dat heeft ertoe geleid dat sinds december 2014 de Stichting een volledig onafhankelijke organisatie is.

De Stichting bevordert innovatieve ontwikkelingen in de pluimveesector. Met name ontwikkelingen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en productveiligheid worden door het Fonds gestimuleerd.
Ook projecten die gericht zijn op het verbeteren van de concurrentiekracht, de samenwerking in de keten en de kwaliteit van arbeid, zoals het pluimveeonderwijs, hebben de belangstelling van het Fonds.

Deze website geeft informatie over de diverse aspecten van de stichting, zoals de samenstelling van het bestuur, de statuten, de geschiedenis, het in de afgelopen jaren gevoerde beleid, de in het verleden gesteunde projecten en de mogelijkheden en voorwaarde voor het verkrijgen van financiele ondersteuning vanuit het Fonds.